Velkommen til Vennesla Historielag!

Aktiviteter


Lagets formål er:


å arbeide for at alt av historisk interesse innen lagets virkeområde blir tatt vare på og vernet om.


å vekke, øke og spre interesse for, og kunnskap om Sognets historie.

å organisere og lede lokalhistorisk virksomhet.

å arrangere møter, kurser, ekskursjoner.

å foreta registreringer, innsamlinger av muntlig tradisjon, stedsnavn og annet av historisk interesse.

å arbeide for at det blir gitt ut bygdebøker og også andre skrifter om sognets historie.

å arbeide for vern av fortidsminner og andre kulturminner.For å nå målsettingen skal laget samarbeide med andre historielag og Agder Historielag.
(Oppdatert 27-04-2018)
Vennesla Historielag er på Facebook!