Murene etter Omdal skole
Datering:
Ukjent
Fotograf:
Asbjørn Halvorsen

Bilde (nr. 2653) har blitt vist 359 ganger siden
30. juni 2021.


Send henvendelse Er informasjonen om dette bildet mangelfull?

Offentlig bruk av bilder tillates ikke uten godkjenning fra Vennesla historielag. Hvis du ønsker å bruke bildet, klikk på «Send henvendelse» i firkanten ovenfor, og fortell hva bildet ønskes brukt til, og du vil få tilbakemelding fra oss i løpet av få dager.