Gården Stølen på Støleheia, gnr. 1 bnr. 1 i daværende Øvrebø kommune. Eier den gang bildet ble tatt, trolig tidlig på 1950-tallet, var Hans Grave. Gården er fraflyttet og husene revet. I dag ligger administrasjonsbygget til Statnett her.
Datering:
1950-tallet
Fotograf:
Ukjent

Bilde (nr. 3634) har blitt vist 158 ganger siden
16. oktober 2022.


Send henvendelse Er informasjonen om dette bildet mangelfull?

Offentlig bruk av bilder tillates ikke uten godkjenning fra Vennesla historielag. Hvis du ønsker å bruke bildet, klikk på «Send henvendelse» i firkanten ovenfor, og fortell hva bildet ønskes brukt til, og du vil få tilbakemelding fra oss i løpet av få dager.