Styret i Vennesla Historielag

Tekst om styret.


Øyvind Bakken

Styreleder

Yngvar Hannevik

Sekretær

Gerd Wiik Hansen

Kasserer

Inger Aas

Styremedlem

Tor Skomedal

Styremedlem

Karin Bryne Kristiansen

Styremedlem

Ove Holmquist Arntzen

Nestleder

Rune Nesland Askekjær

Varamedlem

Reidar Sakariassen

Varamedlem

Bjørne Jortveit

Varamedlem