Styret i Vennesla Historielag

Tekst om styret.


Øyvind Bakken

Styreleder

Vidar Abrahamsen

Nestleder

Yngvar Hannevik

Sekretær

Gerd Wiik Hansen

Kasserer

Inger Aas

Styremedlem

Tor Skomedal

Styremedlem

Torunn Ruenes

Styremedlem

Karin Valle

1.varamedlem

Jan Olav Lunden

2.varamedlem

Morten Aslaksen

3.varamedlem