Fellesskolen på Hunsfos med de gamle utedoene. Dette var også i rattkjelkens glansperiode. Bilde fra 1958/59
Datering:
1950-tallet
Fotograf:
Billedsamling Hunsfos skole

Bilde (nr. 3580) har blitt vist 198 ganger siden
17. august 2022.


Send henvendelse Er informasjonen om dette bildet mangelfull?

Offentlig bruk av bilder tillates ikke uten godkjenning fra Vennesla historielag. Hvis du ønsker å bruke bildet, klikk på «Send henvendelse» i firkanten ovenfor, og fortell hva bildet ønskes brukt til, og du vil få tilbakemelding fra oss i løpet av få dager.