Dette var huset til Kruse Erkleiv. Hans fulle navn var Anders Kruse Smith Erkleiv (1904-1978). Huset ble bygd i 1927. Kruse som var blind, dreiv snekkerverksted i kjelleren. Han lagde bl.a. likkister og dreiv også med trekking av møbler. Huset ble overtatt av hans datter og svigersønn, Astri og Einar Kalsnes.
Datering:
1940
Fotograf:
Magne Kalsnes' samling

Bilde (nr. 3711) har blitt vist 538 ganger siden
25. november 2022.


Send henvendelse Er informasjonen om dette bildet mangelfull?

Offentlig bruk av bilder tillates ikke uten godkjenning fra Vennesla historielag. Hvis du ønsker å bruke bildet, klikk på «Send henvendelse» i firkanten ovenfor, og fortell hva bildet ønskes brukt til, og du vil få tilbakemelding fra oss i løpet av få dager.