Olav Ås (1906-1980), lærer på Hunsfoss skole i mange år, er her avbildet sammen med sin kone Jenny f. Nakkestad (1904-1987). På trappa sitter de to sønnene deres. Øystein til høyre og Ivar (1939-2001). Bildet er tatt utenfor gymnastikksalen ved Vennesla skole tidlig på 1950-tallet. Familien bodde i 2. etasje i skolebygningen før de flyttet til Tvidøblane.
Datering:
1950-tallet
Fotograf:
Vennesla Historielags samling

Bilde (nr. 3480) har blitt vist 47 ganger siden
11. mai 2022.


Send henvendelse Er informasjonen om dette bildet mangelfull?

Offentlig bruk av bilder tillates ikke uten godkjenning fra Vennesla historielag. Hvis du ønsker å bruke bildet, klikk på «Send henvendelse» i firkanten ovenfor, og fortell hva bildet ønskes brukt til, og du vil få tilbakemelding fra oss i løpet av få dager.