Vennesla frilyndte ungdomslag dro ofte på utenlandsturer og her sjekker Torhild Gautestad til venstre og Anna Torhild Syvertsen til høyre at Johannes Sandåker holder seg innenfor reglene om innførsel.
Datering:
Ukjent
Fotograf:
Torhild Gautestads samling

Bilde (nr. 3983) har blitt vist 335 ganger siden
10. august 2023.


Send henvendelse Er informasjonen om dette bildet mangelfull?

Offentlig bruk av bilder tillates ikke uten godkjenning fra Vennesla historielag. Hvis du ønsker å bruke bildet, klikk på «Send henvendelse» i firkanten ovenfor, og fortell hva bildet ønskes brukt til, og du vil få tilbakemelding fra oss i løpet av få dager.