Neste bilde
Neste bilde

Hunsfos skole 1 klasse 1949.

Nederst fra Venstre nr 2 kalt Vesla Hildebrandt, 3. Aasta Birkeland, 4. Bjørg Fossheim, 5. Solfrid Ellefsen,
6. Berit Marie Bakken, 7. Berit Fjellestad, 8, Arnhild Magnussen, 9, Karin Anita Granly , 10. Bjørg?
2 rad fra Venstre lærer Margit.
1. Ole Eidet , 2. Ole Wilhelmsen, 3. Svein Jortveit , 4. (Karl)Otto Sakariassen, 5. Willy Sandberg, 6. Rolf Tore Hildebrant , 7. Dag Olsen, 8. Roar Reinhartsen
3 rad fra venstre: 1.Asbjørn Aavitsland , 2 .Martin Eidet, 3. Roy Egil Hildebrant, 4. Bjarne Kløvfjell
5. Steinar Moen, 6. Kåre Tønnesen, 7. Kåre Abrahamsen.
Datering:
1949
Fotograf:
Linda Erichsens samlinger

Bilde (nr. 2667) har blitt vist 54 ganger siden
4. juli 2021.


Send henvendelse Er informasjonen om dette bildet mangelfull?