Her var det mange fine Venneslajenter! Foran fra venstre: Kate Salvesen, Svanhild Furholt, Ragnhild Eide, Anne Marie Enerot, Turid Gunnufsen. Rad 2 fra venstre: Hedvig Karlsen, Signe Berit Åvitsland, Laila Danielsen, lærer frk. Holum, Gerd Lillian Falkum, Gunhild Øvland, Else Karin Fossheim. Bakerst fra venstre: Reidun Loland, Anne Berit Ingebretsen, Reidun Wennerberg, Allis Bjørnshei. Disse jentene hører stort sett til 1944-årgangen, og bildet er nok tatt helt på slutten av 1950-tallet og forestiller sannsynligvis en «husstellklasse».
Datering:
1950-tallet
Fotograf:
Gerd Lillian Falkum Andersens samling

Bilde (nr. 2742) har blitt vist 506 ganger siden
15. august 2021.


Send henvendelse Er informasjonen om dette bildet mangelfull?

Offentlig bruk av bilder tillates ikke uten godkjenning fra Vennesla historielag. Hvis du ønsker å bruke bildet, klikk på «Send henvendelse» i firkanten ovenfor, og fortell hva bildet ønskes brukt til, og du vil få tilbakemelding fra oss i løpet av få dager.