Vennesla Elektrisitetsverks transformatorstasjon ved Storevold. Den ble revet i 1980-årene.
Datering:
1930-tallet
Fotograf:
Knut John Bakkens samling

Bilde (nr. 2568) har blitt vist 861 ganger siden
11. juni 2021.


Send henvendelse Er informasjonen om dette bildet mangelfull?

Offentlig bruk av bilder tillates ikke uten godkjenning fra Vennesla historielag. Hvis du ønsker å bruke bildet, klikk på «Send henvendelse» i firkanten ovenfor, og fortell hva bildet ønskes brukt til, og du vil få tilbakemelding fra oss i løpet av få dager.