Påskrift bak på bildet: «Fra høyre: Fru Bergljot Willumsen, frk. Amundsen, fru smed Bjørn Clausen født Nygård.»
Smeden Bjørn Clausen og hans kone Karoline bodde på Grovane, så bildet er sannsynligvis tatt på stasjonen der. Det stemmer med plasseringen av den gamle privet-bygningen (utedoen) nord for stasjonsbygningen.
Datering:
Ukjent
Fotograf:
Kjell Tore Rolands samling

Bilde (nr. 3512) har blitt vist 215 ganger siden
16. juli 2022.


Send henvendelse Er informasjonen om dette bildet mangelfull?

Offentlig bruk av bilder tillates ikke uten godkjenning fra Vennesla historielag. Hvis du ønsker å bruke bildet, klikk på «Send henvendelse» i firkanten ovenfor, og fortell hva bildet ønskes brukt til, og du vil få tilbakemelding fra oss i løpet av få dager.