Grovane stasjon før Sørlandsbanen kom. Tønneslands butikk ute ved veien. Huset ble bygd i 1914, så bildet er tatt senere enn det, trolig på 1920-tallet. Senere ble butikken drevet av Olav og Olga Hovland. Butikken brant ned 31. desember 1968.
Datering:
Ukjent
Fotograf:
Kjell Tore Rolands samling

Bilde (nr. 3541) har blitt vist 514 ganger siden
25. juli 2022.


Send henvendelse Er informasjonen om dette bildet mangelfull?

Offentlig bruk av bilder tillates ikke uten godkjenning fra Vennesla historielag. Hvis du ønsker å bruke bildet, klikk på «Send henvendelse» i firkanten ovenfor, og fortell hva bildet ønskes brukt til, og du vil få tilbakemelding fra oss i løpet av få dager.