Den gamle brannbilen til Vennesla brannvern var i en periode parkert på Setesdalsbanens område på Grovane. Den er nå (2022) i privat eie.
Datering:
1983
Fotograf:
Knut John Bakken

Bilde (nr. 3692) har blitt vist 446 ganger siden
21. november 2022.


Send henvendelse Er informasjonen om dette bildet mangelfull?

Offentlig bruk av bilder tillates ikke uten godkjenning fra Vennesla historielag. Hvis du ønsker å bruke bildet, klikk på «Send henvendelse» i firkanten ovenfor, og fortell hva bildet ønskes brukt til, og du vil få tilbakemelding fra oss i løpet av få dager.