Vennesla ved Kilane , midt i bildet Herredshuset ved Graslia.
Vennesla herredshus bygd i 1935. Huset kom på kr. 50000 som var et stort løft for kommunen i en vanskelig økonomisk tid. I annen etasje var det også bibliotek, og i kjelleren et folkebad.
6.februar 1948 brant huset ned. Boksamlingen og mye arkivmateriale gikk tapt. Administrasjonen ble spredt frem til 1954 da det nye herredshuset sto ferdig.
Datering:
1940-tallet
Fotograf:
Bilde fra Emilie Marie Andresen

Bilde (nr. 3366) har blitt vist 523 ganger siden
1. mars 2022.


Send henvendelse Er informasjonen om dette bildet mangelfull?

Offentlig bruk av bilder tillates ikke uten godkjenning fra Vennesla historielag. Hvis du ønsker å bruke bildet, klikk på «Send henvendelse» i firkanten ovenfor, og fortell hva bildet ønskes brukt til, og du vil få tilbakemelding fra oss i løpet av få dager.