Når damanleggene ved Kringsjå og Beihølen ble bygget, måtte man finne en ny måte å bringe tømmeret videre mot Venneslafjorden. Bildet er tatt lenger oppe i vassdraget, i Homevassevja mellom Iveland jernbanestasjon og Gåseflådammen. Bildet ble tatt i 1929 og personene på bildet er John Nateland, Ragnvald Gåseflå, Tellef Dalane og Bertin Båsland.
Tømmerrenna ble tatt i bruk 1958/59 og kostnadene til ca 1mill.
Den går fra Beihølen til Venneslafjorden og er 4 km. går over to bruer med spenn på over 100 meter, og en tunnel på 100 m.
Tømmerrenna er blitt historisk, og er restaurert og vernet, er i dag Norges lengste i sitt slag.
Datering:
1950-tallet
Fotograf:
Steinar Eriksens bilde samling

Bilde (nr. 2993) har blitt vist 277 ganger siden
15. november 2021.


Send henvendelse Er informasjonen om dette bildet mangelfull?

Offentlig bruk av bilder tillates ikke uten godkjenning fra Vennesla historielag. Hvis du ønsker å bruke bildet, klikk på «Send henvendelse» i firkanten ovenfor, og fortell hva bildet ønskes brukt til, og du vil få tilbakemelding fra oss i løpet av få dager.