Oskar Edvin Bakken står i døra i døra, broren Johan Arnfinn Bakken i vogna. Stedet er Skovly i Vennesla sentrum (nå den store parkeringsplassen ved sportsbutikken i sentrum)
Datering:
1913
Fotograf:
Linda Erichsens samlinger

Bilde (nr. 2673) har blitt vist 53 ganger siden
4. juli 2021.


Send henvendelse Er informasjonen om dette bildet mangelfull?