Gudrun Hannevig (f, Veraas) fotografert på hennes 90-årsdag i 1992. Gudrun var bare 19 år gammel da hun giftet seg med Gustav Hannevig. De bodde på plassen Hannevig frem til den ble revet rundt 1970. Det ble bygd et hus like ved de fikk disponere så lenge de levde. Det er i dette huset hun er fotografert.
Datering:
1992
Fotograf:
Album etter Jørgen Reinhardtsen

Bilde (nr. 3047) har blitt vist 103 ganger siden
26. november 2021.


Send henvendelse Er informasjonen om dette bildet mangelfull?

Offentlig bruk av bilder tillates ikke uten godkjenning fra Vennesla historielag. Hvis du ønsker å bruke bildet, klikk på «Send henvendelse» i firkanten ovenfor, og fortell hva bildet ønskes brukt til, og du vil få tilbakemelding fra oss i løpet av få dager.