Toralf Kvarstein på arbeid i i fjøset på gården Lia.
Datering:
1970-tallet
Fotograf:
Bilder fra Lia på Kvarstein

Bilde (nr. 2680) har blitt vist 39 ganger siden
12. juli 2021.


Send henvendelse Er informasjonen om dette bildet mangelfull?