Jørgen Reinhardtsen (1910-2000) fotografert i hagen en gang tidlig på 1970-tallet. I bakgrunnen den gamle husmannsplassen Røllend, som i nyere tid gikk under navnet Høyland. Huset helt i bakgrunnen er Fjellheim (til Gunvald Hannevik og familien). Dette området er nå utbygd og har helt forandret karakter.
Datering:
1970-tallet
Fotograf:
Album etter Jørgen Reinhardtsen

Bilde (nr. 3044) har blitt vist 218 ganger siden
26. november 2021.


Send henvendelse Er informasjonen om dette bildet mangelfull?

Offentlig bruk av bilder tillates ikke uten godkjenning fra Vennesla historielag. Hvis du ønsker å bruke bildet, klikk på «Send henvendelse» i firkanten ovenfor, og fortell hva bildet ønskes brukt til, og du vil få tilbakemelding fra oss i løpet av få dager.