Grensesonebevis som var nødvendig under den tyske okkupasjonen av Norge. Her er grensesonebeviset til Jørgen Reinhardtsen. fra 1942.
Datering:
1942
Fotograf:
Album etter Jørgen Reinhardtsen

Bilde (nr. 3041) har blitt vist 97 ganger siden
25. november 2021.


Send henvendelse Er informasjonen om dette bildet mangelfull?

Offentlig bruk av bilder tillates ikke uten godkjenning fra Vennesla historielag. Hvis du ønsker å bruke bildet, klikk på «Send henvendelse» i firkanten ovenfor, og fortell hva bildet ønskes brukt til, og du vil få tilbakemelding fra oss i løpet av få dager.