Bilde fra 70-årsdagen til Gunhild Neset
Datering:
1960-tallet
Fotograf:
Bilder etter Lilly Markussen

Bilde (nr. 2597) har blitt vist 269 ganger siden
14. juni 2021.


Send henvendelse Er informasjonen om dette bildet mangelfull?

Offentlig bruk av bilder tillates ikke uten godkjenning fra Vennesla historielag. Hvis du ønsker å bruke bildet, klikk på «Send henvendelse» i firkanten ovenfor, og fortell hva bildet ønskes brukt til, og du vil få tilbakemelding fra oss i løpet av få dager.