Skovly i Vennesla sentrum
Nr 2 fra Venstre Jens Olsen Bakken.
Tror den andre mannen er Jørgen Andreas Bakken, hans bror.
Datering:
1910
Fotograf:
Linda Erichsens samlinger

Bilde (nr. 2668) har blitt vist 48 ganger siden
4. juli 2021.


Send henvendelse Er informasjonen om dette bildet mangelfull?