Vennesla Bedehus ca. 1949
Bildet viser de som gikk på søndagsskolen.
Datering:
1949
Fotograf:
Linda Erichsens samlinger

Bilde (nr. 2669) har blitt vist 43 ganger siden
4. juli 2021.


Send henvendelse Er informasjonen om dette bildet mangelfull?